صنایع سنگ دلتا
تولید کننده
صنایع سنگ دلتا تولید کننده
سنگ گرانیت نهبندان
گرانیت مشکی نطنز
گرانیت سفید نطنز
گرانیت خرمدره
  • 0
    آگهی
معرفی صنایع سنگ دلتا
صنایع سنگ دلتا
سنگبری دلتا با مدیریت آقای مصطفی حاج حیدری تولید کننده سنگ گرانیت نهبندان
گرانیت مشکی نطنز
گرانیت سفید نطنز
گرانیت خرمدره
واقع در شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان واقع در خیابان 20 می باشد
شما میتوانید از طریق مدیاسنگ به صورت مستقیم وبدون واسطه از سنگبری دلتا خریدکنید وهمچنین می توانید تمامی محصولات صنایع سنگ دلتا را از طریق مدیا سنگ ببینید
آگهی ها