صنایع سنگ فدک
تولید کننده
صنایع سنگ فدک تولیدکننده سنگ مرمریت پرنس
مرمریت بسطام خوی
تراورتن کرم دامغان
مرمریت لته
  • 0
    آگهی
معرفی صنایع سنگ فدک
صنایع سنگ فدک
سنگبری فدک با مدیریت آقای مرتضی حاج هاشمی تولیدکننده سنگ مرمریت پرنس
مرمریت بسطام خوی
تراورتن کرم دامغان
مرمریت لته
واقع در شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان واقع درخیابان 34 می باشد
شما میتوانید از طریق مدیاسنگ به صورت مستقیم وبدون واسطه از سنگبری فدک خرید کنید وهمچنین می توانید تمامی محصولات صنایع سنگ فدک را از طریق مدیا سنگ ببینید
آگهی ها