صنایع سنگ ایران دنا
تولید کننده
تولیدکننده تراورتن ابیانه ( صلصالی و اسماعیلی ) ،دره بخاری ،عسلی کاشان،سمیرم ،کمشچه،ده00شیر
  • 0
    آگهی
معرفی صنایع سنگ ایران دنا
صنایع سنگ ایران دنا
سنگبری ایران دنا با مدیریت آقای نجفعلی ملک تولیدکننده سنگ تراورتن کرم کاشان
تراورتن دره بخاری
تراورتن ابیانه
واقع در شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان واقع درخیابان 24 می باشد
شما میتوانید از طریق مدیاسنگ به صورت مستقیم وبدون واسطه از سنگبری ایران دنا خرید کنید وهمچنین می توانید تمامی محصولات صنایع سنگ ایران دنا را از طریق مدیا سنگ ببینید
آگهی ها