صنایع سنگ خان
تولید کننده
صنایع سنگ خان تولیدکننده سنگ تراورتن رامشه
تراورتن پرهام
  • 0
    آگهی
معرفی صنایع سنگ خان
صنایع سنگ خان
سنگبری خان با مدیریت آقای مهدی پریشانی تولیدکننده سنگ تراورتن رامشه
تراورتن پرهام
واقع در شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان واقع خ هیئت امنا بین خ 43 می باشد
شما میتوانید از طریق مدیاسنگ به صورت مستقیم وبدون واسطه از سنگبری خان خرید کنید وهمچنین می توانید تمامی محصولات صنایع سنگ خان را از طریق مدیا سنگ ببینید
آگهی ها