صنایع سنگ منا
تولید کننده
صنایع سنگ منا تولید کننده
سنگ تراورتن عباس آباد
  • 0
    آگهی
معرفی صنایع سنگ منا
صنایع سنگ منا
سنگبری منا با مدیریت آقای محمدعلی حاج هاشمی تولیدکننده سنگ تراورتن عباس آباد
واقع در شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان واقع درخیابان 40 می باشد
شما میتوانید از طریق مدیاسنگ به صورت مستقیم وبدون واسطه از سنگبری منا خرید کنید وهمچنین می توانید تمامی محصولات صنایع سنگ منا را از طریق مدیا سنگ ببینید
آگهی ها