گروه کارخانه جات و معادن پارس
تولید کننده
|سنگ خاص ... سنگ پارس|
تولید کننده سنگ ساختمانی با فرآوری های بروز و مدرن
  • 4
    آگهی
معرفی گروه کارخانه جات و معادن پارس
صنایع سنگ پارس
سنگبری پارس با مدیریت آقای وحیدلطفی پور تولیدکننده سنگ مرمریت لاشتر
چینی نیریز
مرمریت مشکی ماکو
واقع درخمینی شهر منطقه صنعتی دوشاخ اصفهان می باشد
شما میتوانید از طریق مدیاسنگ به صورت مستقیم وبدون واسطه از سنگبری پارس خرید کنید وهمچنین می توانید تمامی محصولات صنایع سنگ پارس را از طریق مدیا سنگ ببینید