صنایع سنگ صدف
تولید کننده
صنایع سنگ صدف تولید کننده
سنگ چینی سفید الیگودرز
مرمریت لاشتر
مرمریت پاییز
  • 2
    آگهی
معرفی صنایع سنگ صدف
صنایع سنگ صدف
سنگبری صدف با مدیریت آقای حمیدزنگنه تولیدکننده سنگ چینی سفید الیگودرز
مرمریت لاشتر
مرمریت پاییز
واقع در شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان واقع درخیابان 26 می باشد
شما میتوانید از طریق مدیاسنگ به صورت مستقیم وبدون واسطه از سنگبری صدف خرید کنید وهمچنین می توانید تمامی محصولات صنایع سنگ صدف را از طریق مدیا سنگ ببینید