صنایع سنگ اشکان
تولید کننده
صنایع سنگ اشکان تولیدکننده سنگ مرمریت کرم رز تختک
لایم استون مرودشت
مرمریت سمیرم
تراورتن کرم تکاب سلیمی
تراورتن سیلور تکاب
مرمریت پرطاووسی
وتراورتن عباس آباد
  • 2
    آگهی
معرفی صنایع سنگ اشکان
صنایع سنگ اشکان
سنگبری اشکان با مدیریت آقای محمدحاج هاشمی تولیدکننده سنگ مرمریت کرم رز تختک
لایم استون مرودشت
مرمریت سمیرم
تراورتن کرم تکاب سلیمی
تراورتن سیلور تکاب
مرمریت پرطاووسی
وتراورتن عباس آباد
واقع در شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان واقع درخیابان هیت امنابین چهارراه ۱۸و۲۰ می باشد
شما میتوانید از طریق مدیاسنگ به صورت مستقیم وبدون واسطه از سنگبری اشکان خرید کنید وهمچنین می توانید تمامی محصولات صنایع سنگ اشکان را از طریق مدیا سنگ ببینید