مجتمع معدنی و سنگبری تعهد
تولید کننده
معدن دار مرمریت رویال شهرکرد (سیسیلی)
  • 10
    آگهی
معرفی مجتمع معدنی و سنگبری تعهد
صنایع سنگ تعهد
سنگبری تعهد با مدیریت برادران روح الهی تولیدکننده مرمریت شهرکردومرمریت کاج
واقع در شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان واقع درخیابان 24 می باشد
شما میتوانید از طریق مدیاسنگ به صورت مستقیم وبدون واسطه از سنگبری تعهد خرید کنید وهمچنین می توانید تمامی محصولات صنایع سنگ تعهد را از طریق مدیا سنگ ببینید