صنایع سنگ ترنج
تولید کننده
صنایع سنگ ترنج تولیدکننده تخصصی
سنگ تراورتن دره بخاری
  • 3
    آگهی
معرفی صنایع سنگ ترنج
صنایع سنگ ترنج
سنگبری ترنچ با مدیریت آقای ایرج کثیری تولیدکننده سنگ تراورتن دره بخاری
واقع در شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان واقع درخیابان16 می باشد
شما میتوانید از طریق مدیاسنگ به صورت مستقیم وبدون واسطه از سنگبری ترنج خرید کنید وهمچنین می توانید تمامی محصولات صنایع سنگ ترنج را از طریق مدیا سنگ ببینید