تفاوت های سنگ عباس‌ آباد و حاجی‌ آباد


تفاوت سنگ عباس‌آباد و حاجی‌آباد فقط به ویژگی‌های ظاهری محدود نمی‌شودهر کدام از این سنگ‌ها درجات متفاوتی از استحکام، مقاومت و کارایی را دارا هستندبه علاوه، از نظر قیمت نیز این دو محصول با نرخ متفاوتی در بازار عرضه می‌شودبا این وجود هر دوی این سنگ‌ها از معادن استان مرکزی استخراج می‌شونداستان مرکزی به داشتن کوه‌های سنگی و معادن سنگ در تمام کشور معروف است. سنگ تراورتن یکی از محصولات معروف این استان است که از معادن مختلف آن استخراج می‌شودسنگ تراورتن از جمله سنگ‌های باکیفیت، پرطرفدار و پرکاربرد در ساختمان‌سازی استبه همین دلیل انواع این سنگ اهمیت ویژه‌ای در صنعت ساخت و ساز دارند.

در ادامه به تفاوت‌های سنگ تراورتن عباس‌ آباد و حاجی‌ آباد می پردازیم.


معرفی سنگ عباس‌ آباد

یکی از معادن معروف استان مرکزی در محلات این استان و منطقه باقرآباد واقع شده استاز این منطقه سنگ تراورتن بسیار باکیفیت استخراج می‌شود تراورتن عباس‌ آباد در بازار فروش بسیار بالایی دارددلیل این فروش بالا جدای از کیفیت سنگ، ظاهر زیبای آن است. تراورتن عباس‌ آباد سفید تا کرمی، براق و یکدست است

تفاوت های سنگ عباس‌ آباد و حاجی‌ آباد - مدیا سنگ
البته این محصول درجه‌بندی داردیعنی شما سنگ تراورتن را در درجات مختلف از سوپر و ممتاز گرفته تا درجه یک و درجه دو در بازار پیدا می‌کنیدهر ماه بیشتر از ۹۰ هزار تن تراورتن عباس‌ آباد استخراج می‌شوداین سنگ هم در نمای داخلی و خارجی ساختمان و هم در محوطه‌سازی و کف‌سازی کاربرد داردهمچنین در ساخت انواع شومینه و مجسمه سنگی از این محصول استفاده می‌شودسورت‌های موج کبریتی، دنده گاوی و سفید از میان دیگر سورت‌های تراورتن عباس‌ آباد معروف‌تر استرنگ روشن و سفید، مقاومت بالا، صیقل پذیری، تخلخل کم و مقاومت در برابر باران‌های اسیدی از جمله ویژگی‌های اصلی این محصول است.

معرفی سنگ حاجی‌ آباد

سنگ حاجی‌ آباد یا بهتر است بگوییم تراورتن حاجی‌ آباد نیز از منطقه محلات استان مرکزی استخراج می‌شودمعدن این سنگ مجاور جاده خمین استاز این معدن ماهانه ۷۰ هزار تن تراورتن استخراج می‌شوداین سنگ دارای زمینه کرم روشن و تیره، بژ و گاهی شکلاتی استاین محصول در دو نوع موج‌دار و بی‌موج در بازار وجود داردمعروف‌ترین سورت این محصول تراورتن ابر و باد استسنگ حاجی‌ آباد در اجرای نمای رومی و کلاسیک در ساختمان‌ها کاربرد زیادی داردهمچنین در ساخت نیمکت سنگی، آب نمای سنگی، آلاچیق سنگی و مجسمه‌های سنگی خاص نیز با استفاده از این سنگ ساخته می‌شوداین محصول محکم و توپر استدرواقع تراکم تراورتن معروف به حاجی‌ آباد بسیار بالا استهمین ویژگی باعث بهبود استحکام و دوام این محصول شده است.


شباهت‌های تراورتن عباس‌ آباد و حاجی‌ آباد

کیفیت: این دو محصول از جمله تراورتن های باکیفیت، مستحکم و پرکاربرد هستندیعنی حدی از استاندارد را هر دوی این محصولات دارند.

محل استخراج: هر دوی این محصولات از منطقه محلات استان مرکزی استخراج می‌شود.

رنگ‌پذیری: هر دوی این محصول در برابر تغییر رنگ در اثر بارش باران مقاوم هستندبه همین دلیل هم از سنگ حاجی‌ آباد و هم از سنگ عباس‌ آباد در اجرای نمای ساختمان استفاده می‌شود.

تنوع در ابعاد: هر دوی این سنگ‌ها از نظر رنگ، درجه کیفی و حتی نوع برش تنوع دارند

تفاوت های سنگ عباس‌ آباد و حاجی‌ آباد - مدیا سنگ
هر دوی این محصولات معمولا در ابعاد تایل یعنی چهل در چهل یا پنجاه در پنجاه برش داده می‌شوند.

عایق بودن: یکی از ویژگی‌های مشترک این دو محصول این است که در برابر حرارت و صدا عایق هستنداین ویژگی باعث کاربرد گسترده این دو نوع سنگ در نماهای داخلی و خارجی ساختمان‌ها شده است.


۹ تفاوت تراورتن عباس‌ آباد و تراورتن حاجی‌ آباد

اگر بخواهیم تفاوت‌های اصلی این دو نوع تراورتن را نام ببریم،  ۹ مورد زیر در صدر فهرست تفاوت‌ها خواهد بود:

زمینه رنگ: سنگ حاجی‌ آباد معروف‌ترین تراورتن کرم رنگ و سنگ عباس‌ آباد معروف‌ترین تراورتن سفید رنگ موجود در بازار استپس اولین مشخصه متفاوت در این دو محصول زمینه رنگی آن استهمین تفاوت در زمینه رنگی باعث تفاوت در کارایی این دو محصول نیز شده است.

طرح: طرح‌بندی و رگه و حاشیه‌هایی که بر روی هر کدام از این سنگ‌ها وجود دارد متفاوت استدلیل این تفاوت ویژگی‌های زمین‌شناختی متفاوتی است که دو محصول را تولید کرده است.

مقاومت فشاری: از نظر مقاومت فشاری تراورتن حاجی‌ آباد مقاومت فشاری بالاتری دارددلیل این موضوع خلل و فرج کمتری است که در سطح آن موجود است.

ساب‌پذیری: یکی از ویژگی‌های ثابت سنگ تراورتن، وجود حفره‌های ریز و درشت بر سطح آن استاین حفره‌ها باعث می‌شود که جذب رطوبت و ملات در سنگ بالا رودهمین حفره‌های ریز و به ظاهر ساده عامل بسیاری از ویژگی‌های سنگ استاز طرفی هرچه حفره های موجود در تراورتن کمتر باشد، ساب‌پذیری آن بالاتر استدر نتیجه از نظر ویژگی ساب‌پذیری، سنگ عباس‌آباد در رقابت با سنگ حاجی‌ آباد شکست می‌خورد.

تراکم: از نظر این ویژگی، تراورتن حاجی آباد از تراکم بالاتری نسبت به تراورتن عباس‌ آباد برخوردار استاین ویژگی می‌تواند باعث بالا رفتن استحکام، دوام و ماندگاری سنگ شودتراکم بیشتر به معنای مقاومت فشاری بالاتر و آسیب‌پذیری کمتر در اثر وارد شدن نیروها است.

تنوع در انواع: سورت یا انواع تراورتن از اهمیت بالایی برخوردار استتعداد انواع یا سورت‌های عباس‌ آباد از سنگ حاجی‌ آباد بیشتر استیعنی با وجود تراورتن عباس‌ آباد، مهندسان ساختمان‌ساز و صنعتگران دستشان در انتخاب سنگ برای اجرای پروژه‌های شان بازتر است.

متراژ: یکی از معیارهای مهم برای انتخاب سنگ، متراژ قابل برش آن استدر اجرای بعضی از پروژه‌های ساختمانی یا صنعتی به قطعات با متراژ بالا از سنگ نیاز استدر این صورت وجود قطعات بزرگ سنگ به کار می‌آیداز این نظر سنگ حاجی‌ آباد دسترسی بهتری به مهندسان می‌دهدیعنی سنگ حاجی‌ آباد در قطعات بزرگتری در دسترس است.

فرآوری: یکی از تفاوت‌های این دو محصول نوع فرآوری و عملیاتی است که بر روی آن انجام می‌شودبرای مثال عملیاتی که بر روی سنگ عباس‌ آباد انجام می‌شود عبارتنداز؛ چرمی، گیوتین، صیقلی، نرده سنگی، ستون و سرستون و اسلب.

قیمت: از نظر قیمت همواره تراورتن عباس‌ آباد از تراورتن حاجی‌ آباد با قیمت بالاتری در بازار معامله می‌شود

تفاوت های سنگ عباس‌ آباد و حاجی‌ آباد - مدیا سنگ
علت این تفاوت قیمت می‌تواند رنگ سفید و روشن تراورتن عباس‌ آباد باشد.

در زمان خرید هریک از سنگها، این نکته را درنظر بگیرید که سنگ تراورتن نما عباس آباد از سنگ تراورتن حاجی آباد گران تر می باشد.

درنتیجه اگر محدودیت هزینه ای دارید، سنگ حاجی آباد را استفاده کنیداما اگر محدودیتی ندارید انتخاب بهترین سنگ از بین این دو سنگ تراورتن، کاملا به سلیقه شما بستگی داردزیرا هردو ویژگی های مشابه دارند.

سنگ تراورتن نما حاجی آباد و عباس آباد معمولا در ابعاد تایل یعنی ۴۰*۴۰ یا ۵۰*۵۰ برش به بازار عرضه می شونداما می توان این سنگها را در ابعاد سفارشی حتی ابعاد سنگ اسلب هم برش داد.

به ویژگی های بالا باید این خصوصیت را اضافه کنیم که این دو سنگ با گذشت زمان تغییر رنگ و ظاهر که نمی دهند هیچ، بلکه زیباتر هم می شوندپس از هر دوی این سنگهای تراورتن نما می توان هم در نمای داخلی و هم در نمای خارجی استفاده کرد.

برای قسمت هایی از ساختمان مانند کفپوش، سنگ دیوار، سرویس بهداشتی، آشپزخانه، پله، سنگفرش پارکینگ، … حتی از این سنگها برای سنگفرش و جدول کشی پیاده رو ها در مکان های عمومی هم استفاده می شود.

قیمت هردو سنگ تراورتن نما به عوامل متعددی از جمله یکنواخت بودن رنگ زمینه، روشن یا تیره بودن رنگ سنگ، موج دار و بی موج بودن سنگ، قطر و ضخامت سنگ، ابعاد سنگ، کیفیت فراوری سنگ، … بستگی دارد.

استفاده از هریک از این سنگها به ساختمان جلوه ای شیک و لوکس می دهدبه ویژه اگر در ابعاد اسلب استفاده شوندزیرا در ابعاد اسلب بندکشی در سطح سنگ دیده نمی شود.

ثبت امتیاز و نظر

آگهی های مرتبط فروش سنگ